Horgászrend

Gyékényes Kavicsbányató Helyi Horgászrend

Halgazdálkodó: Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület
Székhely: 8852 Zákány Május 1 u. 6.
Ügyfélszolgálati Iroda: 8852 Zákány Május 1 u. 38.
E-mail: gyekenyeshorgaszegyesulet@gmail.com

Érvényes: : 2024. január 1-től a 2024. horgászévre
a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított
halgazdálkodási vízterületre

[Víztérkód: 14-063-1-5]

Tisztelt Horgász Társ!

A horgászrendünk célja, az országos horgászrend, valamint a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület helyi viszonyokhoz igazodó szabályainak betartása és betartatása.

 

 1. Általános szabályozási előírások
 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
 2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító a fenti számú halgazdálkodási vízterületére és azon valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
 3. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.
 4. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok és a területi jegyhez tartozó egyéb okmányok (területfoglalásról bizonylat) megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 5. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 6. Tájékoztatjuk, hogy a tévesen megváltott horgászjegyet kizárólag az online értékesítés során a rendszer által biztosított a megváltástól számított 30 perces időkorláton belül van lehetőség sztornózni. Ezt követően a tévesen váltott jegyek árát vissza nem térítjük.
 7. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 8. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 9. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult és köteles a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg. Aktuális információk elérhetők a gyekenyesipontyhorgasz.hu weboldalon és a Nagy Ponty Horgász Gyékényes Facebook valamint Instagram oldalon.
 10. A területi jegy kiadója a HHR esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat. Aktuális információk elérhetők a gyekenyesipontyhorgasz.hu weboldalon és a Nagy Ponty Horgász Gyékényes Facebook valamint Instagram oldalon.
 11. Ha a horgász a területi jegyhez kapcsolódó horgászrendi változásról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO szakrendszerben nyilvántartott e-mail címre kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő üzenet vagy dokumentum, illetve a jogosult hivatalos honlapján megjelenő hirdetmény. Valamennyi értesítést a halgazdálkodási hasznosító a változtatást vagy a tilalom kezdő időpontját megelőzően legalább 48 órával köteles a horgászhoz eljuttatni, illetve közzétenni.
 12. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a naplóban, továbbá – ezen szabályokat kiegészítendően – a helyi horgászrendben meghatározott módon történhet. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket – ide nem értve a többletelvitel lehetőségéért előre megváltott kiegészítő jegyet – nem állapíthat meg.
 13. Halőri telefonszám szabálytalanságok bejelentésére: +36 30 389 4936, illetve +36 30 848 4210
 1. A területhasználatra és környezetvédelemre valamint az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó halgazdálkodási hasznosítói előírások:
 1. A horgászat egész évben 0:00- 24:00 között engedélyezett.
 2. Statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzetben) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. A jelen Helyi Horgászrend mellékletében térképen zöld színű szaggatott vonallal jelzett partszakasz. (A, B, C szektor) A jelölés nélküli és a piros színű szakaszon -x-x-x- horgászni tilos!
 3. A nevesített horgászhelyeken kizárólag előre foglalás útján lehetséges a horgászat. Az év bármely időszakára rögzítünk foglalásokat. Aki a horgászhelyre érkezés napján kíván jegyet váltani azt csak a fennmaradó szabad helyek függvényében tudjuk biztosítani. A nevesített helyekre a foglalás időtartamára horgászat céljából lehetséges letelepedni. Nevesített horgászhelyen csak az tartózkodhat, akinek az adott helyre érvényes foglalása van. A területjegy lejárati idejét követően a nevesített horgászhelyet rendezett, tiszta állapotban kell átadni. A nevesített horgászhelyekről a jelen Helyi Horgászrend mellékleteként csatolt térképen és a weboldalunkon tájékozódhat. Ezek a horgász állások többletszolgáltatásokat (parkoló, áramvételi pont, szociális helyiség, szonár -halradar-, etetőhajó használata..stb.) tartalmazhatnak az egyéb part menti horgászathoz képest. Bojlis, behúzós sátoros, lakókocsis, csónakos horgászat kizárólag a nevesített horgászhelyekről lehetséges. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a „Vasútpart”-ként ismert nevesített horgászhelyek infrastruktúráját folyamatosan fejlesztjük. A szociális helyiségek (wc, vizesblokkok), padok egyéb eszközök kihelyezéséig tartó átmeneti időszakban a természeti környezet megóvásáról, a szemét összegyűjtéséről gyűjtőzsák használatával és elszállításával, valamint a fekália elszállítására alkalmas egyszerhasználatos mobil vagy karton wc használata kötelező a horgász részéről, melyről mindenki saját maga köteles gondoskodni és maga után a horgászat végeztével a helyszínről elszállítani. Akinek nincs saját mobil WC-je, annak kérésre biztosítunk. Az elérhető szociális helyiségeket, kihelyeztt wc-ket a térképen jelöltük. Kérjük a horgászok türelmét és fokozott figyelmet a környezeti szennyezés elkerülésére, a horgászhelyek naturális állapotának megóvására. A horgászat végeztével az összegyűjtött szemetet a bejáratnál elhelyezett gyűjtő konténerbe kérjük elhelyezni. Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a hulladékgazdálkodás korábbi években felgyülemlett problémája volt az egyik oka annak, hogy a tulajdonos elzárkózott a régi bányaterületre beengedni a horgászokat és ennek feloldására tett erőfeszítéseink egyik legfontosabb pontja az, hogy a jövőben az Egyesület, mint halgazdálkodó képes lesz megóvni a tiszta környezetet. Ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, aki szemetes partszakaszt tapasztal haladéktalanul jelentse be telefonon hozzánk. Köszönjük.
 4. Az 1-31. számú nevesített horgászhelyeken kívül a nem nevesített helyeken a szabad horgászállások elfoglalása érkezési sorrendben történhet.
 5. A vízterületen és annak partján a mellékelt térképen kijelölt helyeken lehet horgászni.

 

18.1. Partról, stégről az erre kijelölt partszakaszokon lehet horgászni.

A térképen zöld színnel, szaggatott vonalakkal jelöltük ezeket a szakaszokat.

Partról a végszerelék bedobása engedélyezett. A parti jeggyel kizárólag bedobós módszerrel lehet horgászni, maximum 2 bottal. A partról történő horgászat (parti jegy váltása) esetén a szerelék behúzása csónakkal és etetőhajóval tilos. Kivétel ez alól a nevesített horgászhely, amennyiben a horgász oda a bojlis behúzós jegyet is megváltotta. Ezeket a helyeket pink színnel, **** jelöljük a térképen. A zöld, szaggatott vonallal jelölt parti sáv nevesített helyeiről maximum 2 bottal megengedett a bojlis behúzós horgászat. Bojlis jeggyel 3 bottal csak a sárga számokkal jelölt nevesített helyeken lehet horgászni. A partról parti jeggyel történő horgászat esetén bóját elhelyezni a vízben tilos.

18.2. Csónakból, mobilstégről kizárólag a térképen kék színnel, vonalon csónak jellel jelzett területeken engedélyezett a horgászat- az ennek megfelelő jegytípus váltásával.

Csónakból a végszerelék bedobása engedélyezett, a stégről a végszerelék bedobása engedélyezett. A szerelék behúzása csónakkal és etetőhajóval történő bejuttatása kizárólag a bojlis jegy birtokában lehetséges a nevesített horgászhelyek esetében. Az etetőanyag bejuttatása csónakkal és etetőhajóval kizárólag a bojlis jegy birtokában lehetséges. A csónakos jegy megváltásával a horgász jogosult a csónakból az erre kijelölt kék sávban úszós és pergetős módszerrel horgászni maximum 2 horászkészséggel. Fenekezős módszerrel történő horgászat a bojlis jegy megváltásával lehetséges. Csónakos jeggyel, csónakból történő horgászat esetén bóját elhelyezni a vízben tilos.

A kezelésben lévő vízen a csónak használat csak saját felelősség mellet lehetséges, kizárólag elektromos csónakmotor használatával. Robbanó motort csak az arra jogosult személyek használhatnak. A csónakok kötelező felszerelésének megléte szükséges!

18.2.1. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely és a horgászathoz használt vízi jármű kivilágítása kötelező.

18.2.2. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése tilos.

18.2.3. A horgászcsónak, horgászhajó használója gondoskodni köteles arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

18.3. Bojlis zónából a térképen sárga számokkal jelölt nevesített horgászhelyekről történő horgászat szabályai: Bojlis, finomszerelékes hajszálelőkés módszerrel horgászni kizárólag a nevesített horgászhelyeken lehet. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy bojlis horgászathoz először a nevesített horgászhely terület foglalása szükséges. (Ahogy az egyéb horgászat esetén is először szálláshelyet foglalnak, mielőtt jegyet váltanak!)

 1. január 1-től a www.gyekenyesipontyhorgasz.hu bojlis horgászatra és az 1-31. számú nevesített horgászhelyekre helyet foglalni és jegyet váltani a +36307178560 értékesítéssel foglalkozó ügyfélszolgálati telefonszámon lehet. A foglalások folyamatosan az év bármely időszakára történhetnek. A telefonvonal az érdeklődők nagy száma miatt leterhelt, amennyiben hívta a számot, de nem tudtuk fogadni hívását, kérjük türelmét mindenképpen visszahívjuk. A telefonbeszélgetés során rövid igényfelmérés alapján meghatározzuk a horgászhely számát, a foglalás időpontját, az érkező horgászok és kísérők adatait, ami alapján foglalási ajánlatot készítünk. Az ajánlati adatlapot e-mailben a beszélgetés végén megküldjük. A foglalási ajánlatot 7 napig tartjuk, ez idő alatt, ha szükséges módosítható vagy előre utalással érvényesíthető a foglalás. Amennyiben 7 nap elteltével nem érkezik jelzés a foglalás érvényesítésére vagy az ajánlati idő meghosszabbítására úgy az ajánlatot töröljük. Az ajánlatban szereplő díjat átutalással kell kiegyenlíteni a szolgáltató által megjelölt számlaszámra. Készpénzben történő fizetési móddal az ügyfélszolgálati irodában történő személyes vásárlás során van lehetőség. A befizetett díjról a beérkezés napján számlát állítunk ki és elkészítjük a területi jegyeket. A dokumentumokat egy visszaigazoló mailben megküldjük. A visszaigazoló mailt és jegyeket kinyomtatni nem szükséges, azokat érkezéskor személyre szólóan átadjuk a horgászhelyekre történő érkezéskor a bejáratnál. Fontos, hogy a foglalás végleges rögzítése és érvényesítése csak a díjfizetést követően történik meg. A már kifizetett díjat vissza nem térítjük. A foglalási időpontban történő előre nem látható ok miatti változás esetén a horgászat ugyanilyen paraméterekkel a következő év végéig átütemezhető.

A jegyárakról és jegytípusokról valamint a foglalható nevesített horgászhelyekről, a foglalás menetéről részletes tájékoztatás a megjelölt weboldalon található. A sárga, számmal jelölt nevesített helyek területi díja időszakonként és helyenként eltérő lehet, ezért annak aktuális árairól, kérjük érdeklődjön az ügyfélszolgálaton. Kérdés esetén hívják ügyfélszolgálatunkat.

Az ügyfélszolgálat Hétfőtől Péntekig 08:00-16:00 óráig ezen kívül telefonos egyeztetés alapján esti órákban és hétvégén is fogadja az ügyfeleket.

A lefoglalt nevesített horgászhelyre érkezés előtti órákban kérjük vegyék fel őrszolgálati kollégánkkal a kapcsolatot a +36303894936 telefonszámon. Őrszolgálatunk 0-24 órában működik. Az őr a bejáratnál lévő információs pontnál találkozik az érkező vendéggel, átadja az előre elkészített jegyeket, Helyi Horgászrendet, hulladékgyűjtő zsákot és a horgászhelyre kíséri a horgászokat. A szigetekre történő beköltözésben a halőrszolgálat munkatársai a halőri csónakkal is segítenek. A horgászhelyen együtt szemrevételezik annak állapotát. A tartózkodás ideje alatt keletkező hulladékot a bejáratnál lévő kontérehez kell elvinnie a horgásznak a program végén. A horgászhely állapotát távozáskor az őrszolgálat ellenőrzi. Kérjük a helyet úgy hátra hagyni, ahogy érkezéskor szíves fogadnák, tiszta, hulladékmentes állapotban. Köszönjük.

Az áramellátási pontok kialakításáig az esetleges töltési igényt az őrszolgálat felé lehet jelezni, akik a helyszínre érkeznek és az eszközöket elviszik tölteni, majd feltöltve viszik vissza. Szükség esetén csónak, csónakmotor, sátor, sátorfűtés, gázpalack, mobil Wc, akkumulátor, egyéb felszerelés a horgászat idejére bérelhető. Amennyiben valakinek fagyasztott áru tárolási igénye van azt is segítünk megoldani, tárolni. Egyedi kérésekkel kapcsolatban hívják az őrszolgálati vagy ügyféltszolgálati telefont. A tóparton egész évben nyitva tartó vendéglátóhelyek üzemelnek, ahonnét a horgászállásokhoz ételt kiszállítanak.

18.3.1. Közvetlen vízparti ingatlanról, és vízpartról a bojlis horgászat a következő szabályok szerint megengedett. A vízparti ingatlan tulajdonosok a nevesített horgászhely minősítést a Halgazdálkodó egyesülettől kérhetik. A nevesített helykijelölést az adott partszakasz fizikai adottságai, foglaltsága, a beépítettség telítettsége alapján határozzák meg, összhangban az országos horgászrendben foglaltak szerint a horgászhelyek egymástól 5 m-es oldalirányú távolságok megtartásának figyelembevételével.

A zöld színnel, szaggatott vonallal jelölt partszakaszokra vonatkozóan vagyis az A, B, C szektorokban  a nyaralósoron a bojlis-behúzós jegy megvételének alapfeltétele a parti jegy megváltása is.

A nyaraló tulajdonosok körére két alternatíva került kialakításra a szerint, hogy saját horgászati célra használják a partot vagy üzleti haszonszerzés bérbeadás, vendégforgalom céljából értékesítik a nyaralóházat.

Az első esetben saját célra használja a tulajdonos a nyaralóhoz kijelölt partszakaszt, stéget. Ebben az esetben lehetősége van éves jegytípust váltani a parti horgászatra és/vagy a bojlis behúzós módszerrel történő horgászatra.

Példa A:

nyaralótulajdonos saját használatra vált éves bojlis jegyet (felnőtt korosztály), ebben az esetben az adott jegy érvényességi idejére a számára kijelölt partszakasz, stég kizárólag általa használható. A térképen ezeket a helyeket sárga betűkkel jelöltük. Ezek a helyek más által nem befoglalhatók, akkor sem éppen szabadok, mivel a tulajdonosuk egész évre megváltotta az adott helyet.

– éves parti jegy ára: 120.000 Ft

– bojlis, behúzós jegy ára: 280.000 Ft

Összesen: 400.000 Ft

Abban az esetben, ha a tulajdonoshoz vendég érkezik akkor a vendég számára időszaki jegyeket meg kell váltani mivel a Hhtv. szerint a területi jegyek névre szólóak és nem átruházhatóak.

Példa B:

nyaralótulajdonos nem kíván éves jegyet váltani, de bojlis-behúzós módszerrel kíván horgászni. (felnőtt korosztály)

Ez esetben megveszi az időszaki parti + bojlis jegyeket és a zölddel, szaggatott vonallal jelölt sávban a nyaralósoron lévő szabadon lévő nevesített helyekről horgászhat.

A második esetben a nyaralótulajdonos üzletszerzési céllal kiadja az ingatlant, nem saját célra horgászati szándékkal használja. Amennyiben a nyaralótulajdonos a vendégei számára szeretné biztosítani a bojlis-behúzós horgászat módszerét úgy ezt jeleznie kell írásban a Halgazdálkodó felé. Kérjük, amennyiben nyaralótulajdonosként ebbe a kategóriába tartozik vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal és időpont egyeztetés alapján az érintett vízparti szakaszon történő helyszínbejárást követően kijelölésre kerül az adott nyaralóhoz tartozó nevesített hely. A nevesített horgászhely kijelölésének és a megállapodás kötésének külön díja nincs a nyaralótulajdonosok számára. A megállapodás kötésének szükségességét indokolja, hogy a bojlis módszerrel horgászók számára a kellő hely biztosított legyen térben és időben, ezáltal biztosítva zavartalan horgászatukat. Másrészt ezáltal beazonosíthatóvá válik, hogy melyik nyaralóban tartózkodó vendég melyik partszakaszon, mikor horgászik és a horgászhelyet milyen állapotban hagyja maga után.  A horgászok Gyékényesen tartózkodása a tulajdonosok által kötelező vendégéjszakák bejelentése szempontjából is átláthatóvá válik ezáltal. A Halgazdálkodó a Gyékényesi Önkormányzat számára, vele együttműködésben a zöld, szaggatott vonallal jelzett szakaszon található nyaralósoron lévő nevesített helyeken tartózkodó horgászok foglalásáról anonim, összevont statisztikai adatot szolgáltathat.

A nyaralókhoz tartozó lila pontokkal kijelölt szakaszon az adott nyaraló(k)ba foglalt vendégek használhatják érkezési sorrendben a nevesített horgászhelyeket bojlis-behúzós horgászatra a parti + bojlis jegy megvásárlását követően. Amennyiben egy nyaralóba vendég érkezik és bojlis módszerrel szeretne horgászni, abban az esetben kérjük, hogy a bojlis jegy megvásárlására vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot. A nevesített helyekre a bojlis módszerrel való horgászatra érdemes előre foglalni, hogy biztosan legyen szabad nevesített hely a zöld szaggatott vonallal jelölt sávval jelzett partszakasz pink **** színű nevesített helyei valamelyikén.

Mivel a nevesített helyek kijelölése az év során még folyamatosan bővülni fog, amíg a partszakasz telítettsége engedi, így a nevesített horgászhelyek térképe év közben több alkalommal aktualizálásra kerül. A weboldalon  a helyekre kattintva megjelenik az adott hely információs lapja és képek a horgászhelyről.

18.3.2. Bojlis jeggyel a végszerelék bejuttatása történhet bedobással, csónakból vagy etető hajóval történő behúzással is. Bojlis jegy váltása esetén a horgászat idejére bója elhelyezhető a vízben.

 

 1. A bóják elhelyezésénél figyelembe kell venni a szomszédos és a szemben lévő parton elhelyezkedő horgászállásokat. Tehát a bójákat csak a szomszédos és a szemben lévő horgászhely képzeletbeli felező vonaláig lehet elhelyezni. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha azokban a horgászállásokban nem folytatnak horgászatot. A bóják közül csak a H bója és a mélyvízi bója engedélyezett, a csőbója maximum 4 méteres szál engedélyezett, amiket maximum 400 gr súllyal lehet rögzíteni. A bóját a horgászat megkezdésekor lehet behelyezni és a horgászat végén ki kell venni a vízből. A bennhagyott bójákat eltávolíttatjuk.
 2. A bojlis jeggyel történő horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani. Bojlis jegy nélkül a vízben bója és jelölő tárgy elhelyezése tilos.
 3. Sátor, lakókocsi felállítása a horgászat idejére kizárólag a bojlis zónában a sárga számokkal jelölt nevesített horgászhelyeken engedélyezett 1-31. hely. A horgászat végeztével a sátrat, lakókocsit el kell távolítani a vízpartról. Kivételt képez és engedélyezett a versenyek idejére a nyaraló sori szakaszon a nyaraló, stég tulajdonosával egyedi, eseti megállapodás alapján a verseny idejére a horgászhelyen felállított használatban lévő sátor és lakókocsi, lakóautó használata.
 4. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt. Víziközlekedés céljából is igénybe vett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan horgászati módszer alkalmazása, melynek alkalmazása során a vízfelszín felett a horgászzsinór a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók medrének felénél többet keresztirányban elzár. A statikus és nevesített horgászhelyekről a készség bedobásának, behúzásának irányát a jelen Helyi Horgászrend mellékletében található térképen jelöltük. Kérjük a horgászokat, hogy a horgászhely elfoglalása előtt tájékozódjanak a dobási irányokról – a térkép segítségével az adott zóna dobási irányáról. A halőri ellenőrzés során tapasztalt nem előírás szerű dobásirányt alkalmazó horgászt első alkalommal figyelmeztetésben részesítjük, második alkalommal felszólítjuk a horgászat befejezésére és a cselekmény területi engedély megvonást von maga után!
 5. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 6. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
 7. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.

Telefon: +3630 604 6012

 1. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség esetleg helyben főzőtt magok használhatók fel. Romlott csali, erjesztett etető anyag, pl. erjesztett kukorica nem használható.
 2. Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítése, konyhai feldolgozása tilos.
 3. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
 4. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
 5. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve a vízterületen csak az e célra kiépített tűzrakó helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.
 6. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. A természeti értékek károsítása, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása szigorúan tilos.
 7. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.
 • Speciális horgászrendi előírások

 

 1. Tilos célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.
 2. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása tilos! A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max 20 L-es térfogatú edényben élve is szállítható.
 3. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 4. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje szigorúan tilos! A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
 5. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási napló éves naptárában az adott napot! A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és fél kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően, a készség visszadobása előtt, a fogási napló vezetésére vonatkozó szabályok szerint, azonnal, be kell írni!
 6. A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező személy szállítja el a vízpartról. Annál a személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket.
 7. A Gyékényesi nagy tó teljes partszakaszán nagyméretű élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! (Kivételt képez az egyesület által szervezett haltelepítés.)
 8. A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzem területére belépni, valamint a bójákkal és táblákkal kijelölt vízterületen csónakkal vagy más vízi járművel tartózkodni szigorúan tilos! Üzemi területen, lezárt területen, horgászatra nem kijelölt területen TILOS a horgászat! (Kivételt képez a halászati őrök általi süllőfészek telepítés, gondozás és a halak állományfelmérő horgászata.) A kotró gép 50 m-es körzetében tartózkodni TILOS és balesetveszélyes!
 9. A horgászat és a horgászhely elfoglalása, elhagyása során történő bármilyen balesetért, keletkezett anyagi kárért a területi engedély kibocsátója és a területet üzemeltető cég felelősséget nem vállal!
 10. Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, horgászhoz méltóan viselkedni azt másoktól is megkövetelni!
 11. Az ellenőrző személy kérésére a horgász köteles bemutatni az okmányait, felszerelését, a gépjármű átvizsgálását biztosítani!
 12. A halgazdálkodásra jogosult a fegyelmi vétséget elkövetőtől vagy a rendbontótól, kártérítés nélkül bevonhatja a területi engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja, adott esetben jogi lépéseket tehet.
 13. Horgászati tilalmi terület került kijelölésre a félsziget partvonalán. Ezen a szakaszon partról horgászni tilos, csónakból vagy a félsziget irányába történő bedobással, behúzással lehet, a térképen megjelöltek szerint. A terület határainak részletes leírása a jelen Helyi Horgászrend mellékletében található térképen pirossal -x-x-x-x- megjelölt zóna. A területi korlátozás időbeli hatálya visszavonásig tart.
 14. Az állóvíz jegén a lékhorgászat tilos.
 15. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén – annak hivatalos nyitvatartási idejében – a strand üzemeltetőjének engedélye hiányában horgászni tilos.
 16. A horgászkészségek mellett –a területi jeggyel rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót vagy – szintén emeléses technikával használt – merítőszákot is használhat, kizárólag számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – kifogható státuszú – csalihalak gyűjtésére. Ha a csalihal-gyűjtés közben véletlenszerűen idegenhonos invazív hal kerül a hálóba, az a horgászvízbe vissza már nem helyezhető.
 17. Az egyes halfajok kifogható mérettartományát, az éves elvihető összes hal mennyiségét és a napi darabszámkorlátozást a jelen Helyi Horgászrend Jegymártix táblázata tartalmazza részletesen. 15 kg feletti halak fogását be kell jelenteni a halőri szolgálatnak. Az egyes halfajok fajlagos tilalmi ideje megegyezik a 133/2013- (XII.29.) VM rendelet 8-9 mellékletében foglaltakkal. A 25 kg feletti egyedeket kizárólag a halőr jelenlétében szabad a vízből kiemelni mérlegelés és fotózás céljára majd ezt követően a legrövidebb időn belül visszaengedni a vízbe. A +15 kg feletti fogás bejelentésének elmulasztása a halőri intézkedés során a területi jegy bevonását vonja maga után.

 

 1. A halgazdálkodó éves haltelepítést a hatóság által elfogadott halgazdálkodási terv alapján végzi. A haltelepítések idejéről a jogszabályi feltételeknek megfelelve előzetes értesítést közöl a weboldalán és Facebook oldalán. A haltelepítések napját követő 15. nap 24:00 órájáig a vízterületen horgászni lehet, de halat elvinni tilos! Ettől eltérő, megengedőbb döntésről a halgazdálkodó a weboldalán tehet hivatalos értesítést közzé. ( Pl. Ha a haltelepítés adott év december első napjainak valamelyikére esik, akkor halat elvinni már december 15.-től lehet, a karácsonyi időszakra tekintettel.)
 2. A horgászati célú csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használata csak az erre kijelölt horgászhelyekről engedélyezett.
 3. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. A területi jegyekre vonatkozó külön előírások

Választható jegytípusok és árak

A halgazdálkodásra jogosult a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meghatározza

 1. az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat –,
 2. az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,
 3. a használható horgászkészségek számát, valamint
 4. a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet és víztérkódját amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.

Horgászjegy váltható online az Országos jegyrendszeren keresztül a www.horgaszjegy.hu oldalon vagy személyesen a Nagy Ponty Horgász Halőrház Gyékényes A/19 hétfőtől vasárnapig 8-20 óráig kizárólag készpénzben vagy átutalással– szintén az online jegyrendszeren keresztül. Az éves jegytípusokat valamint a bojlis jegyeket és a hozzájuk tartozó nevesített horgászhely jegyeket kizárólag a www.gyekenyesiponythorgasz.hu oldalon történő tájékozódás után az ügyfélszolgálaton  keresztül lehet váltani, előre foglalás alapján. Amennyiben év közben újabb jegyértékesítési pont vagy fizetési mód kerül bevonásra arról a weboldalon külön tájékoztatást adunk.

A fenti számú vízterületre a HORINFÓ rendszerből nyomtatott vagy a halgazdálkodó és a hivatalos forgalmazó partnere által a területfoglalást követően generált bojlis jegyek kerülnek fogalomba, más által készített papír alapú területi horgászjegy nem hiteles. A Halgazdálkodó által biztosított tiszteletjegyek, kuponok, promóciós, bónusz jegyek önmagukban fel nem használhatók, ahogy ez fel is van tüntetve rajtuk. A promóciós jegyek kizárólag az érvényesen a rendszerből generált, a promóciós jegy beváltásának tényét igazoló területi jegy kiállításával és hitelesítést követően használhatók.

Területi jegy kizárólag állami horgászjegy birtokában vásárolható.

Az éves jegy váltása esetén a parti és csónakos jegytípusból biztosítunk a 65. évét betöltött személyeknek, valamint a 14.-18 év között fiatalok számára ifjúsági, kor kedvezményt, mely a teljes áru, felnőttjegy árának a fele. Ez a kedvezmény az éves bojlis jegyre nem vonatkozik.

14 éves korig, 1 bottal, 1 horoggal, kizárólag úszós szerelékkel, felnőtt kísérő jelenlétében díjmentes a horgászat 8:00-20:00 óra között. A gyermeknek a horgászat során végig a bot mellett kell tartózkodnia. A horgász szereléket vízből ki kell venni, amennyiben a gyermek nincs a bot közvetlen közelében. Felnőtt a gyermek területi engedélyére hivatkozva a gyermek jelenléte nélkül nem horgászhat. A gyermek a horgászat ideje alatt a felnőtt felügyelete nélkül, egyedül nem horgászhat.

 

Az állandó lakcímmel rendelkező gyékényesi lakosok számára a Gyékényesi Önkormányzatnál lehet igényt beadni, hogy az éves 120.000 Ft-os parti jegyből díjkedvezményt kaphassanak a horgászok. A díjkedvezmény mértéke 90%, így a területi jegyek kedvezményes ára: 12.000 Ft/év 2024. évre. A kedvezményes jeggyel elvihető hal mennyisége megegyezik a nyugdíjas kedvezménnyel elvihető hal éves mennyiségével. A helyi lakosok 90%-os díjkedvezményével megváltott jegyekkel kizárólag az erre a célra kijelölt területen lehet horgászni a 372/3 Hrsz. területen. (A régi wakeboard pálya szakaszánál a 31. nevesíett számú horgsázhely utáni és a 32. nevesített horgászhely között. A part vonalán ezt a területet jelöljük.)

Az írásos kérelmet az önkormányzat befogadja, feltétele a helyi adó köztartozás mentessége és évi 4 hétvégi alkalommal 1-1 nap a horgászegyesület által szervezett társadalmi munkanapon történő részvétel, minimum 4 nap x 8 óra munkavégzéssel.

A kérelemnek tartalmaznia kell: kérelmező adatait, lakcímét, horgászattal kapcsolatos rövid múltbéli tevékenységét.

Aki a vállalt 4 alkalmat nem teljesíti 2024. évben annak a 2025. évi horgászjegy kedvezményesen nem lesz elérhető és pótdíjként a kedvezmény mértékét meg kell fizetnie, ha új jegyet kíván váltani.

 • Társadalmi munkanapok:
 • 03.30, 2024.06.08, 2024.09.07., 2024.12.07.

Az alábbi Jegymátrix táblázat tartalmazza a vízterületre váltható jegytípusokat, az adott jegytípussal alkalmazható horgászmódszert, készség használatát, a kifogható és elvihető halak méret, súly és darabszám korlátozását, a jegy árát.

A horgászható partszakaszt és a nevesített horgászhelyeket, dobási irányokat Jelen Helyi Horgászrend 1. sz. Térkép mellékelte tartalmazza.

A halgazdálkodó elérhetőségeit a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

 

Horgászjegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

 

 

V. Halvédelmi és horgászetikai előírások

53. Halgazdálkodó tervezi a 15 kg feletti egyedek azonosító jelölését, ennek érdekében a horgásznak bejelentési kötelezettsége van a halőri szolgálathoz.

Telefon: +3630 3894936

54. Rekordhalakra vonatkozó egyedi szabályok meghatározása

A rekord fogásokat a halőri szolgálathoz kell bejelenteni. Kifogott rekord a halőr által hitelesített mérleg használatával válik hitelessé. Halgazdálkodó a kifogott halakat marketing és reklám célra fotózza és videózza. A kifogott rekordról a horgász vagy a halőr által készített felvételeket a gyekenyesinagyhal@gmail.com e-mail címre lehet beküldeni. A horgász rövid sikertörténet leírással vagy videós bejelentkezésben elmondhatja horgászélményét, melyet Halgazdálkodó online kommunikációs csatornáin, nyomtatott kiadványain nyilvánosságra hoz.

A fenti e-mail címre a képi és hanganyag beküldésével a beküldő kifejezetten hozzájárul a nyilvános megjelenéshez. Ugyanezen módon egyéb horgászélmény is beküldhető, melynek megjelentetéséről Halgazdálkodó saját hatáskörben dönt.

55. A drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec) használata hal tartására tilos.

56. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

57. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.

58. A háromágú horog, a drótelőke, vágóhorog használata nincs korlátozva.

– Ragadózó halaknál kesztyű, horogszabadító olló használata ajánlott.

– A nevesített horgászhelyeknél kötelező a nagyméretű pontymatrac, ponty-bölcső és a sebfertőtlenítő használata. A szerlék kiválasztásánál ajánlott a 0.30 mm-es főzsinór és a 0,50 mm-es előtét zsinór.

-Dobós módszernél ajánlott a pontymatrac és ponty-bölcső használata viszont, ha nagyméretű +15 kg feletti hal kifogására kerül sor, akkor kötelező a pontymatrac vagy ponty-bölcső használata. Amennyiben valakinél nincs ilyen eszköz, azt a halőrszolgálatnak jelezve biztosítjuk.

59. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses és távjelzős kapásjelző esetében az észleléstől számított 2 percen belül, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

60. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

61. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

62. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

63. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése vagy zavarása nélkül történhet.

64. Ívási, szaporodási időszakban a part menti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák, kikelt ivadékok lehetőség szerinti megóvása.

65. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.

66. A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó csak kivételes esetben, a horgászversenyek mérlegelésekor, illetve egyedi halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel készíthető.

67. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni etikátlan és tilos.

68. A hal fertőtlenítése a vízbe történő visszaengedés előtt minden esetben kötelező. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.

69. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

70. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

 

71. Az a személy, aki a közösségi médiában, vagy nyilvános felületen a gyékényesi kavicsbányató vízterületéhez köthetően, annak többségi tulajdonosairól, a halgazdálkodó egyesületről vagy annak tagjaira, alkalmazottjaira nézve valótlan, rágalmazó tartalmú kijelentéseket tesz, gyűlöltbeszédet tart vagy fake news álhíreket terjeszt vagy kellő jogalap nélkül, rossz szándékból, hatósági bejelentést teszt vagy jogalap nélkül területet kerít le, birtokol vagy határol el az a halgazdálkodó által kitiltásra kerül a területi jegyváltásra jogosultak köréből. Erről döntést az észrevétel bejelentését követően a Fegyelmi bizottság dönt, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegy visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától maximum 5 évre eltiltható.

72. Az ellen a személy ellen, aki valótlan, rágalmazó kijelentésével sérti a halgazdálkodó üzleti érdekeit és hitelességét jogi úton büntetőeljárást indítunk.

73. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

74. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal, területhasználattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

75. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke

76. A HHR keretében a területhasználatra, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre vonatkozó és a horgászetikára vonatkozó tilalmi előírások megszegése esetén a visszavonás, eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, az OHR keretében rögzített tilalom megsértése” vagy az „Egyéb, az OHR szabályokon túli, a helyi horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott szabálysértés” alapján megindított halgazdálkodási hasznosítói eljárás indokolt esetben nem helyettesíti szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

77. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

78. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

79. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

80. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

81. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

82. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VII. Záró rendelkezések

83. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja. A kavicsbánya tó területén a fürdőzés balesetveszélyes és tilos. A strandolás, fürdőzés következtében történt bárminemű balesetért vagy kárért a területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító károkért felelősséget nem vállal, egyben a kártérítési kötelezettségét kizárja.

84. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

85. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

86. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Keltezés: Zákány, 2023.12.08.

***

Kóródi Zsolt

elnök

Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület

 

 

 

 

 

Országos horgászrend