Horgászrend

Gyékényesi Általános Horgászrend

A horgászrendünk célja, az országos horgászrend, valamint a Gyékényes és Környéke Horgász  és Szabadidő Egyesület helyi viszonyokhoz igazodó szabályainak betartása és betartatása.

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a
2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Gyékényesi Horgászrend
rendelkezéseit.

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy
minden esetben visszavonásra kerül, de az a Gyékényesi Horgászrend rendelkezéseinek
megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!

Kirívó szabályszegés esetén a szabályszegő horgász minden nemű (napi, heti, éves) Gyékényesi
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. (Lásd: mellékelt táblázat)

 1. A területi jegyek megváltásával a tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla a halőrzési és
  halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel
  készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően
  kezeljük.
 2. A halgazdálkodásra jogosult a szabályszegés elkövetőjétől az állami és területi jegyét
  kártérítés nélkül bevonhatja, illetve a vonatkozó rendelkezések szerint további
  szankciókkal sújthatja.
 3. 2 botos ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász legfeljebb kettő
  – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt –
  horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó
  emelőhálót használhat.
 4. 1 botos ifjúsági, valamint a gyermek (a hároméves kortól az adott év december 31.
  napjáig a 15. életévét be nem töltött, egyesületi tagsággal nem rendelkező személy,
  állami horgászjegy birtokában) egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal
  felszerelt horgászkészség (Ez lehet úszós, fenekező, pergető horgászkészség), valamint
  egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.
 5. 1 botos felnőtt és nyugdíjas éves területi jegy birtokosa egy darab, három – legfeljebb
  háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség (Ez lehet úszós, fenekező, pergető
  horgászkészség), valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó
  emelőháló használható.
 6. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb kettő, darabonként
  legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy
  darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
 7. A fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya az országos
  horgászrenddel megegyezik. Ez alól kivételt képez a ponty és az amur, melyre fajlagos
  tilalmi időszak nincs, viszont a kifogható/elvihető ponty méretét 5 kilogrammban, az
  amur méretét 10 kilogrammban határozza meg az egyesület. Az ennél nagyobb súllyal
  fogott pontyot és amurt elvinni TILOS, fényképezés után azonnal vissza kell helyezni a
  vízbe. A 20 kg-nál nagyobb ponty vagy amur fogását haladéktalanul be kell jelenteni a
  halászati őröknél! Kivételt képez továbbá a harcsa, amely tilalmi idejében mérettől
  függetlenül védettséget élvez! Compót, fekete sügeret, domolykót, balint, koi pontyot
  megtartani tilos!
 8. Az egyesület felhívja a horgászok figyelmét a halalakkal történő kíméletes bánásmódra.
  Minden horgász számára kötelező a sűrű szövésű merítő háló (lukméret max. 3 cm), és
  a pontymatrac, valamint javasolt a sebfertőtlenítő használatát.
 9. A kifogott busát, ezüstkárászt, naphalat, törpeharcsát visszaengedni tilos, annak
  eltávolításáról a horgász köteles gondoskodni.
 10. Szaporodó (szaporodásra készülő, ívó, ivadékgondozó, fészekőrző) halak és
  környezetük zavarása tilos.
 11. Ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász a napi darabszámkorlátozás
  alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 2 darabot, összesen
  legfeljebb 3 darabot foghat ki (pl.: 2 ponty, 1 harcsa), a napi darabszám-korlátozással
  nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki. Amurból napi 1
  darabot foghat ki.
 12. Gyermek horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen
  1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta
  összesen 3 kg-ot foghat ki. Amurból napi 1 darabot foghat ki.
 13. Éves területi jegyekkel az alábbi mennyiségek foghatók a naptári év során (ponty, amur,
  csuka, süllő/a harcsa nem számít bele/):
  • Felnőtt 2 botos, éves területi jeggyel összesen 80 kg
  • Felnőtt 1 botos, éves területi jeggyel összesen 40 kg
  • Nyugdíjas 2 botos, éves területi jeggyel összesen 60 kg
  • Nyugdíjas 1 botos, éves területi jeggyel összesen 30 kg
  • Ifjúsági 2 botos, éves területi jeggyel összesen 30 kg
  • Ifjúsági 1 botos, éves területi jeggyel összesen 30 kg
  • Gyermek 1 botos, éves területi jeggyel összesen 10 kg
 14. A horgászat egész évben 00.00 és 24.00 között engedélyezett.
 15. A kezelésben lévő vizeken a csónak használat csak saját felelősség mellet lehetséges,
  kizárólag elektromos csónakmotor használatával. Robbanó motort csak az arra jogosult
  személyek használhatnak. Csónakok kötelező felszerelésének megléte szükséges!
 16. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely és a horgászathoz használt
  vízi jármű kivilágítása kötelező.
 17. A végszerelék bejuttatása történhet dobással, csónakos behúzással és etetőhajóval.
 18. A bóják elhelyezésénél figyelembe kell venni a szomszédos és a szemben lévő parton
  elhelyezkedő horgászállásokat. Tehát a bójákat csak a szomszédos és a szemben lévő
  horgászhely képzeletbeli felező vonaláig lehet elhelyezni. Ettől csak akkor lehet eltérni,
  ha azokban a horgászállásokban nem folytatnak horgászatot.
 19. A horgásznak mindig a kapás észlelését lehetővé tevő távolságom belül kell
  tartózkodnia. A horgásznak a kapástól számított 15 percen belül meg kell jelennie a
  botoknál.
 20. A horgászat idejére sátor, lakókocsi felállítása engedélyezett. A horgászat végeztével a
  sátrat, lakókocsit el kell távolítani a vízpartról.
 21. A szabad horgászállások elfoglalása érkezési sorrendben történhet, előre foglalás nem
  lehetséges.
 22. A horgászat során mindenki köteles a környezetét tisztán tartani. Horgászhelyre
  érkezéskor szemetes horgászhelyet észlelve kötelező a halászati őrök azonnali
  értesítése! Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, a szemetet a horgászat
  megkezdése előtt össze kell gyűjteni! Távozáskor a horgászhelyet tisztán kell elhagyni,
  a keletkezett szemetet mindenki köteles magával vinni!
 23. Tilos a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, kiirtása.
 24. November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme
  érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. (Bójázás idejére
  megengedett).
 25. Ugyanazon horgász álláson maximum 14 napon keresztül folytathat horgászati
  tevékenységet a horgász. 14 nap letelte után csak egy másik horgász álláson horgászhat
  tovább. Ugyanazt a horgász állást minimum 14 nap elteltével foglalhatja el ismét. A 14
  napnál kevesebbet horgászokra is alkalmazandóak ezen rendelkezések.
 26. TILOS célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső,
  de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában
  érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül
  ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet
  köteles váltani.
 27. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még
  a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS!
  A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max 20 L-es térfogatú edényben élve
  is szállítható.
 28. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni TILOS! A
  visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 29. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS! A
  horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt
  halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva tárolhatja, továbbá a
  horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
 30. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2
  naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 4 db
  ponty) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat
  a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában.
 31. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási napló éves naptárában
  az adott napot! A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és fél kg-ra
  kerekített súlyát, a kifogást követően, a készség visszadobása előtt, a fogási napló
  vezetésére vonatkozó szabályok szerint, azonnal, be kell írni!
 32. A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező
  személy szállítja el a vízpartról. Annál a személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan
  eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket.
 33. A Gyékényesi nagy tó teljes partszakaszán nagyméretű élőhal szállítására alkalmas
  eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! (Kivételt
  képez az egyesület által szervezett haltelepítés.)
 34. A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzem területére belépni, valamint
  a bójákkal és táblákkal kijelölt vízterületen csónakkal vagy más vízi járművel
  tartózkodni szigorúan tilos! Üzemi területen, lezárt területen, horgászatra nem kijelölt
  területen TILOS a horgászat! (Kivételt képez a halászati őrök általi süllőfészek telepítés,
  gondozás és a ragadozóhalak állományfelmérő horgászata.) A kotró gép 50 m-es
  körzetében tartózkodni TILOS!
 35. A horgászat és a horgászhely elfoglalása, elhagyása során történő bármilyen balesetért,
  keletkezett anyagi kárért a területi engedély kibocsátója felelősséget nem vállal!
 36. Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, horgászhoz
  méltóan viselkedni azt másoktól is megkövetelni!
 37. Az ellenőrző személy kérésére a horgász köteles bemutatni az okmányait, felszerelését,
  a gépjármű átvizsgálását biztosítani!
 38. A halgazdálkodásra jogosult a fegyelmi vétséget elkövetőtől vagy a rendbontótól,
  kártérítés nélkül bevonhatja a területi engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja, adott
  esetben jogi lépéseket tehet
 39. Jegyárak.
  39.1. Felnőtt 2 botos, éves területi jegy ára: 52 000,-
  39.2. Felnőtt 1 botos, éves területi jegy ára: 32 000,-
  39.3. A nyugdíjas (70 év felett) 2 botos, éves területi jegy ára: 42 000,-
  39.4. A nyugdíjas (70 év felett) 1 botos, éves területi jegy ára: 27 000,-
  39.5. Ifjúsági 2 botos, éves területi jegy ára: 30 000,-
  39.6. Ifjúsági 1 botos, éves területi jegy ára: 15 000,-
  39.7. Gyermek éves területi jegy ára: 6 000,-
  39.8. Felnőtt heti (7 napos) jegy ára: 19 000,-
  39.9. Felnőtt 3 napos (a kiállítástól számított 72 órás) jegy ára: 8 500,-
  39.10. Felnőtt napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 3 200,-
  39.11. Ifjúsági 1 botos, napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 1 000,-
  39.12. Ifjúsági 2 botos, napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 2 000,-
  39.13. Gyermek napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 500,-
  39.14. Turista (1 botos) napi jegy ára: 2 200,-
  39.15. Turista (1 botos) 3 napos jegy ára: 5 500,-
  39.16. Turista (1 botos) heti jegy ára: 12 000,-

Horgászjegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve kötelező
érvényűnek ismeri el.

Kirívó szabályszegések büntetése

Cselekmény, Területi jegy váltástól való eltiltás

Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) – 5 év
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata – Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év
Élő hal szállítása vagy annak kísérlete – 5 év
Tilalmi idővel védett hal megtartása – 2 év
Darabszám-korlátozás megsértése – 2 év
Alsó méretkorlátozás megsértése – 2 év
Felső méretkorlátozás megsértése – 5 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, egy
vagy több hal beírásának elmulasztása) – 1-3 év
3 vagy több készség használata – 1-3 év
Üzemi, lezárt, vagy horgászatra nem kijelölt területen való horgászat – 2 év
Szemetelésre vonatkozó szabályok megsértése – 5 év
Horgászhoz nem méltó viselkedés – 1 év
Szaporodó halak és környezetük zavarása – 1-3 év
Tiltott eszköz vagy módszer használata – 5 év
Érvényes engedély nélküli horgászat – 5 év
Sátor vagy lakókocsi eltávolításának elmulasztása – 2 év

Több kirívó szabályszegés esetén a kiszabható eltiltás időtartama összeadódhat!

Ismétlődés:

Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri
elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt
leírtak duplájára emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok
miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.