Horgászrend

Gyékényes Kavicsbányató Helyi Horgászrend

Érvényes: 2023. január 1-től

Halgazdálkodó: Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület
Székhely: 8852 Zákány Május 1 u. 6.
Ügyfélszolgálati Iroda: 8852 Zákány Május 1 u. 38.
E-mail: gyekenyeshorgaszegyesulet@gmail.com

Érvényes: 2023. január 1-től a 2023. horgászévre
a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított
halgazdálkodási vízterületre

[Víztérkód: 14-063-1-5]

Tisztelt Horgász Társ!

A horgászrendünk célja, az országos horgászrend, valamint a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület helyi viszonyokhoz igazodó szabályainak betartása és betartatása.

I. Általános szabályozási előírások

 1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
 2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító a fenti számú halgazdálkodási vízterületére és azon valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező.
 3. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza.
 4. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
 5. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
 6. Tájékoztatjuk, hogy a tévesen megváltott horgászjegyet kizárólag az online értékesítés során a rendszer által biztosított a megváltástól számított 30 perces időkorláton belül van lehetőség sztornózni. Ezt követően a tévesen váltott jegyek árát vissza nem térítjük.
 7. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
 8. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
 9. A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult a területi jegyen szereplő vízterület aktuális horgászati információinak megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg. Aktuális információk elérhetők a gyekenyesipontyhorgasz.hu weboldalon és a Nagy Ponty Horgász Gyékényes Facebook valamint Instagram oldalon.
 10. A területi jegy kiadója a HHR esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat. Aktuális információk elérhetők a gyekenyesipontyhorgasz.hu weboldalon és a Nagy Ponty Horgász Gyékényes Facebook valamint Instagram oldalon.
 11. Ha a horgász a területi jegyhez kapcsolódó horgászrendi változásról, vagy egy elrendelt eseti tilalomról bizonyíthatóan nem értesült, vagy nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható. A horgászrend vonatkozásában a halgazdálkodási hasznosítói szabályozáson túl bizonyítható értesítés a HORINFO szakrendszerben nyilvántartott e-mail címre kiküldött vagy a horgász személyes profiljának megnyitásakor megjelenő üzenet vagy dokumentum, illetve a jogosult hivatalos honlapján megjelenő hirdetmény. Valamennyi értesítést a halgazdálkodási hasznosító a változtatást vagy a tilalom kezdő időpontját megelőzően legalább 48 órával köteles a horgászhoz eljuttatni, illetve közzétenni.
 12. A halgazdálkodási vízterületen a hal annak jogszerű kifogásával és a zsákmány fogási naplóban történő rögzítésével kerül a horgász birtokába. A rögzítés kizárólag a naplóban, továbbá – ezen szabályokat kiegészítendően – a helyi horgászrendben meghatározott módon történhet. A halgazdálkodásra jogosult a hal elviteléért külön ellenértéket – ide nem értve a többletelvitel lehetőségéért előre megváltott kiegészítő jegyet – nem állapíthat meg.
 13. Halőri telefonszám szabálytalanságok bejelentésére: +3630 6046012

II. A területhasználatra és környezetvédelemre valamint az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó halgazdálkodási hasznosítói előírások:

 1. A horgászat egész évben 0:00- 24:00 között engedélyezett.
 2. Statikus horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzetben) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. A jelen Helyi Horgászrend mellékletében térképen jelzett partszakasz. A jelölés nélküli szakaszon horgászni tilos!
 3. A nevesített horgászhelyeken kizárólag előre foglalás útján lehetséges a horgászat. E célból csak a foglalás időtartamára lehetséges letelepedni. Nevesített horgászhelyen csak az tartózkodhat horgászati céllal, akinek az adott helyre érvényes foglalása van. A területjegy lejárati idejét követően a nevesített horgászhelyet rendezett, tiszta állapotban kell átadni. A nevesített horgászhelyekről a jelen Helyi Horgászrend mellékleteként csatolt térképen és a weboldalunkon tájékozódhat. Ezek a horgászállások többletszolgáltatásokat (parkoló, áramvételi pont, szociális helyiségek, szonár -halradar- használata..stb.) tartalmazhatnak az egyéb part menti horgászathoz képest. Bojlis,behúzós sátoros, lakókocsis, csónakos horgászat kizárólag a nevesített horgászhelyekről lehetséges. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a „Vasútpart”-ként ismert nevesített horgászhelyek infrastruktúrájának kialakítása még csak 2023. január elejétől kezdődik meg, ezért az év elejére történő foglalások még kedvezményes bevezető áron kerülnek értékesítésre. A szociális helyiségek (wc, vizesblokkok), padok egyéb eszközök kihelyezéséig tartó átmeneti időszakban a természeti környezet megóvásáról, a szemét összegyűjtéséről gyűjtőzsák használatával és elszállításával, valamint a fekália elszállítására alkalmas egyszerhasználatos mobil vagy karton wc használata kötelező a horgász részéről, melyről mindenki saját maga köteles gondoskodni és maga után a horgászat végeztével a helyszínről elszállítani. Ez az átmeneti időszak néhány hónap után a területen tervezett fejlesztést követően normalizálódni fog és a helyszínen rendelkezésre fog állni szociális helyiség. Addig kérjük a horgászok türelmét és fokozott figyelmet a környezeti szennyezés elkerülésére, a horgászhelyek naturális állapotának megóvására. Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a hulladékgazdálkodás korábbi években felgyülemlett problémája volt az egyik oka annak, hogy a tulajdonos elzárkózott a régi bányaterületre beengedni a horgászokat és ennek feloldására tett erőfeszítéseink egyik legfontosabb pontja az, hogy a jövőben az Egyesület, mint halgazdálkodó képes lesz megóvni a tiszta környezetet. Ezért nyomatékosan kérünk mindenkit, aki szemetes partszakaszt tapasztal haladéktalanul jelentse be telefonon hozzánk. Köszönjük.
 4. A szabad horgászállások elfoglalása érkezési sorrendben történhet.
 5. A vízterületen és annak partján a mellékelt térképen kijelölt helyeken lehet horgászni.

 

18.1. Partról, stégről az erre kijelölt partszakaszokon lehet horgászni.

Partról a végszerelék bedobása és etetőhajóval történő bejuttatása engedélyezett, a szerelék behúzása csónakkal tilos. Kivétel ez alól a nevesített horgászhely.

18.2. Csónakból, mobilstégről kizárólag a térképen jelzett területeken engedélyezett a horgászat- az ennek megfelelő jegytípus váltásával.

Csónakból a végszerelék bedobása engedélyezett és stégről bedobva valamint etetőhajóval történő bejuttatása engedélyezett, a szerelék behúzása csónakkal tilos. Kivétel ez alól a nevesített horgászhely. A kezelésben lévő vizen a csónak használat csak saját felelősség mellet lehetséges, kizárólag elektromos csónakmotor használatával. Robbanó motort csak az arra jogosult személyek használhatnak. Csónakok kötelező felszerelésének megléte szükséges!

18.2.1. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely és a horgászathoz használt vízi jármű kivilágítása kötelező.

18.2.2. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése tilos.

18.2.3. A horgászcsónak, horgászhajó használója gondoskodni köteles arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

18.3. Bojlis módszerrel horgászni kizárólag a nevesített horgászhelyeken lehet. Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy bojlis horgászathoz először a nevesített horgászhely területbérlete szükséges. (Ahogy az egyéb horgászat esetén is először szálláshelyet foglalnak, mielőtt jegyet váltanak!)

Bojlis jegyet csak akkor vásároljanak, ha előzetesen, az online rendszeren keresztül már sikeresen megtörtént a nevesített horgászhely terület- (és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatáscsomag) foglalása és annak díjkiegyenlítése.

2023. január 1-től a www.gyekenyesipontyhorgasz.hu online értékesítési rendszerének bevezetéséig bojlis horgászatra helyet foglalni és jegyet váltani a +36307178560 értékesítéssel foglalkozó ügyfélszolgálati telefonszámon lehet. A foglalás és a horgászjegy díját átutalással kell kiegyenlíteni a szolgáltató által megjelölt számlaszámra.

A jegyárakról és jegytípusokról valamint a foglalható nevesített horgászhelyekről részletes tájékoztatás a megjelölt weboldalon található.

 

18.3.1. Közvetlen vízparti ingatlanról, és vízpartról a bojlis horgászat nem megengedett. Ez alól kivételt képez, ha a vízparti ingatlan rendelkezik nevesített horgászhely minősítéssel, melyet Halgazdálkodó határoz meg.

18.3.2. Bojlis jeggyel a végszerelék bejuttatása történhet bedobással, csónakból vagy etető hajóval történő behúzással is.

 1. A bóják elhelyezésénél figyelembe kell venni a szomszédos és a szemben lévő parton elhelyezkedő horgászállásokat. Tehát a bójákat csak a szomszédos és a szemben lévő horgászhely képzeletbeli felező vonaláig lehet elhelyezni. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha azokban a horgászállásokban nem folytatnak horgászatot. A bóják közül csak a H bója és a csőbója engedélyezett, amiket maximum 150 gr súllyal lehet rögzíteni. A bóját a horgászat megkezdésekor lehet behelyezni és a horgászat végén ki kell venni a vízből.
 2. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
 3. Sátor, lakókocsi felállítása a horgászat idejére kizárólag a nevesített horgászhelyeken engedélyezett. A horgászat végeztével a sátrat, lakókocsit el kell távolítani a vízpartról.
 4. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt. Víziközlekedés céljából is igénybe vett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan horgászati módszer alkalmazása, melynek alkalmazása során a vízfelszín felett a horgászzsinór a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók medrének felénél többet keresztirányban elzár. A statikus és nevesített horgászhelyekről a készség bedobásának, behúzásának irányát a jelen Helyi Horgászrend mellékletében található térképen jelöltük. Kérjük a horgászokat, hogy a horgászhely elfoglalása előtt tájékozódjanak a Dobási zónák elnevezésű – térkép segítségével az adott zóna dobási irányáról. A halőri ellenőrzés során tapasztalt nem előírás szerű dobásirányt alkalmazó horgászt első alkalommal figyelmeztetésben részesítjük, második alkalommal felszólítjuk a horgászat befejezésére és a cselekmény engedély megvonást von maga után!
 5. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
 6. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá a horgászrend időszaki, hirdetményi módosítása esetén (verseny, munkavégzés) a halgazdálkodásra jogosult a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő.
 7. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelését köteles a halőr vagy a halgazdálkodásra jogosult felé azonnal bejelenteni.

Telefon: +3630 604 6012

 1. A vízminőség védelme érdekében csak megfelelő minőségű (nem romlott) és a szükséges mennyiségű etetőanyag, csaliféleség használható fel.
 2. Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítése, konyhai feldolgozása tilos.
 3. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
 4. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a horgászat folytatása nem lehetséges. Ebben az esetben a hivatásos halőr jogosult hatósági intézkedés kezdeményezésére.
 5. Tüzet gyújtani csak az arra vonatkozó szabályok betartásával, illetve a vízterületen csak az e célra kiépített tűzrakó helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz eloltását.
 6. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. A természeti értékek károsítása, a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása szigorúan tilos.
 7. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.

III. Speciális horgászrendi előírások

 

 1. Tilos célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.
 2. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása tilos! A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max 20 L-es térfogatú edényben élve is szállítható.
 3. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni tilos! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 4. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje szigorúan tilos! A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
 5. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási napló éves naptárában az adott napot! A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és fél kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően, a készség visszadobása előtt, a fogási napló vezetésére vonatkozó szabályok szerint, azonnal, be kell írni!
 6. A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező személy szállítja el a vízpartról. Annál a személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket.
 7. A Gyékényesi nagy tó teljes partszakaszán nagyméretű élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! (Kivételt képez az egyesület által szervezett haltelepítés.)
 8. A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzem területére belépni, valamint a bójákkal és táblákkal kijelölt vízterületen csónakkal vagy más vízi járművel tartózkodni szigorúan tilos! Üzemi területen, lezárt területen, horgászatra nem kijelölt területen TILOS a horgászat! (Kivételt képez a halászati őrök általi süllőfészek telepítés, gondozás és a ragadozóhalak állományfelmérő horgászata.) A kotró gép 50 m-es körzetében tartózkodni TILOS!
 9. A horgászat és a horgászhely elfoglalása, elhagyása során történő bármilyen balesetért, keletkezett anyagi kárért a területi engedély kibocsátója felelősséget nem vállal!
 10. Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, horgászhoz méltóan viselkedni azt másoktól is megkövetelni!
 11. Az ellenőrző személy kérésére a horgász köteles bemutatni az okmányait, felszerelését, a gépjármű átvizsgálását biztosítani!
 12. A halgazdálkodásra jogosult a fegyelmi vétséget elkövetőtől vagy a rendbontótól, kártérítés nélkül bevonhatja a területi engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja, adott esetben jogi lépéseket tehet.
 13. Horgászati tilalmi terület került kijelölésre a félsziget partvonalán. Ezen a szakaszon partról horgászni tilos, csónakból vagy a félsziget irányába történő bedobással, behúzással lehet, a térképen megjelöltek szerint. A terület határainak részletes leírása a jelen Helyi Horgászrend mellékletében található térképen megjelölt zóna. A területi korlátozás időbeli hatálya visszavonásig tart.
 14. Az állóvíz jegén a lékhorgászat tilos.
 15. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén – annak hivatalos nyitvatartási idejében – a strand üzemeltetőjének engedélye hiányában horgászni tilos.
 16. A horgászkészségek mellett –a területi jeggyel rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót vagy – szintén emeléses technikával használt – merítőszákot is használhat, kizárólag számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – kifogható státuszú – csalihalak gyűjtésére. Ha a csalihal-gyűjtés közben véletlenszerűen idegenhonos inváziós hal kerül a hálóba, az a horgászvízbe vissza már nem helyezhető.
 17. Az egyes halfajok kifogható mérettartományát, az éves elvihető összes hal mennyiségét és a napi darabszámkorlátozást a jelen Helyi Horgászrend Jegymártix táblázata tartalmazza részletesen. 15 kg feletti halak fogását be kell jelenteni a halőri szolgálatnak. Az egyes halfajok fajlagos tilalmi ideje megegyezik a 133/2013- (XII.29.) VM rendelet 8-9 mellékletében foglaltakkal.
 18. A halgazdálkodó éves haltelepítést a hatóság által elfogadott halgazdálkodási terv alapján végzi. A haltelepítések idejéről a jogszabályi feltételeknek megfelelve előzetes értesítést közöl a weboldalán és Facebook oldalán. A haltelepítések napját követő 30. nap 24:00 órájáig a vízterületen horgászni lehet, de halat elvinni tilos! Ettől eltérő, megengedőbb döntésről a halgazdálkodó a weboldalán tehet hivatalos értesítést közzé. ( Pl. Ha a haltelepítés adott év december első napjainak valamelyikére esik, akkor halat elvinni már december 20.-tól lehet, a karácsonyi időszakra tekintettel.)
 19. A horgászati célú csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használata csak a nevesített horgászhelyekről engedélyezett.
 20. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.

IV. A területi jegyekre vonatkozó külön előírások

Választható jegytípusok és árak

A halgazdálkodásra jogosult a MOHOSZ személyi jogosultsági és tagsági-, valamint területi jegymátrix keretei között – az egyéb, jogszabály által előírt kötelező adatok mellett – valamennyi területi jegyen meghatározza

 1. az érvényességi időszakot – ide nem értve a halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra engedélyezett időszakokat –,
 2. az engedélyezett fő horgászati jogcímet és személyi jogosultságot,
 3. a használható horgászkészségek számát, valamint
 4. a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet és víztérkódját amelyre a területi jegy érvényessége vonatkozik.

Horgászjegy váltható online az Országos jegyrendszeren keresztül a www.horgaszjegy.hu oldalon vagy személyesen Gyékényesen a KOBRA vegyeskereskedésben kizárólag készpénzben– szintén az online jegyrendszeren keresztül. Bojlis jegyeket és a hozzájuk tartozó nevesített horgászhely jegyeket kizárólag a www.gyekenyesiponythorgasz.hu oldalon keresztül lehet váltani, előre foglalás alapján. Amennyiben év közben újabb jegyértékesítési pont vagy fizetési mód kerül bevonásra arról a weboldalon külön tájékoztatást adunk.

Területi jegy kizárólag állami horgászjegy birtokában vásárolható.

A fenti számú vízterületre a HORINFÓ rendszerből nyomtatott vagy a halgazdálkodó által a területfoglalást követően generált bojlis jegyek kerülnek fogalomba, más által készített papír alapú területi horgászjegy nem hiteles. A Halgazdálkodó által biztosított tiszteletjegyek, kuponok, promóciós jegyek önmagukban fel nem használhatók, ahogy ez fel is van tüntetve rajtuk. A promóciós jegyek kizárólag az érvényesen a rendszerből generált, a promóciós jegy beváltásának tényét igazoló területi jegy kiállításával használhatók.

Az alábbi Jegymátrix táblázat tartalmazza a vízterületre váltható jegytípusokat, az adott jegytípussal alkalmazható horgászmódszert, készség használatát, a kifogható és elvihető halak méret, súly és darabszám korlátozását, a jegy árát.

A horgászható partszakaszt és a nevesített horgászhelyeket Jelen Helyi Horgászrend 1. sz. Térkép mellékelte, a dobási irányok meghatározását a 2.  sz. Térkép melléklete tartalmazza.

A halgazdálkodó elérhetőségeit a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. Halvédelmi és horgászetikai előírások

53. Halgazdálkodó tervezi a 15 kg feletti egyedek azonosító jelölését, ennek érdekében a horgásznak bejelentési kötelezettsége van a halőri szolgálathoz.

Telefon: +3630 60460112

54. Rekordhalakra vonatkozó egyedi szabályok meghatározása

A rekord fogásokat a halőri szolgálathoz kell bejelenteni. Kifogott rekord a halőr által hitelesített mérleg használatával válik hitelessé. Halgazdálkodó a kifogott halakat marketing és reklám célra fotózza és videózza. A kifogott rekordról a horgász vagy a halőr által készített felvételeket a gyekenyesinagyhal@gmail.com e-mail címre lehet beküldeni. A horgász rövid sikertörténet leírással vagy videós bejelentkezésben elmondhatja horgászélményét, melyet Halgazdálkodó online kommunikációs csatornáin, nyomtatott kiadványain nyilvánosságra hoz.

A fenti e-mail címre a képi és hanganyag beküldésével a beküldő kifejezetten hozzájárul a nyilvános megjelenéshez. Ugyanezen módon egyéb horgászélmény is beküldhető, melynek megjelentetéséről Halgazdálkodó saját hatáskörben dönt.

55. A drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec) használata hal tartására tilos.

56. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.

57. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.

58. A háromágú horog, a drótelőke, vágóhorog használatát nincs korlátozva.

59. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított 1 percen belül, illetve megkezdheti a hal fárasztását.

60. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.

61. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.

62. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.

63. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése vagy zavarása nélkül történhet.

64. Ívási, szaporodási időszakban a part menti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák, kikelt ivadékok lehetőség szerinti megóvása.

65. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.

66. A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó csak kivételes esetben, a horgászversenyek mérlegelésekor, illetve egyedi halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel készíthető.

67. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni etikátlan és tilos.

68. A hal fertőtlenítése a vízbe történő visszaengedés előtt minden esetben kötelező. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.

69. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.

70. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.

VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik

71. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.

72. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.

73. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke

74. A HHR keretében a területhasználatra, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre vonatkozó és a horgászetikára vonatkozó tilalmi előírások megszegése esetén a visszavonás, eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, az OHR keretében rögzített tilalom megsértése” vagy az „Egyéb, az OHR szabályokon túli, a helyi horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott szabálysértés” alapján megindított halgazdálkodási hasznosítói eljárás indokolt esetben nem helyettesíti szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.

75. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.

76. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.

77. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.

78. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.

79. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.

80. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VII. Záró rendelkezések

81. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

82. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.

83. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.

84. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

Keltezés: Zákány, 2022.12.09.

 

Kóródi Zsolt
elnök
Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület

 

Országos horgászrend