Horgászrend

Gyékényesi Általános Horgászrend

Érvényes: 2022. május 30.-tól

 

A horgászrendünk célja, az országos horgászrend, valamint a Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő Egyesület helyi viszonyokhoz igazodó szabályainak betartása és betartatása.

 

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Gyékényesi Horgászrend rendelkezéseit.

A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a területi jegy minden esetben visszavonásra kerül, de az a Gyékényesi Horgászrend rendelkezéseinek megsértése esetén is visszavonásra kerülhet!

Kirívó szabályszegés esetén a szabályszegő horgász minden nemű (napi, heti, éves) Gyékényesi területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. (Lásd: mellékelt táblázat)

 

 1. A területi jegyek megváltásával a tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
 2. A halgazdálkodásra jogosult a szabályszegés elkövetőjétől az állami és területi jegyét kártérítés nélkül bevonhatja, illetve a vonatkozó rendelkezések szerint további szankciókkal sújthatja.
 3. 2 botos ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
 4. A gyermek (a hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött, egyesületi tagsággal nem rendelkező személy, állami horgászjegy birtokában) egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség (Ez lehet úszós, fenekező, pergető horgászkészség), valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.
 5. A nyugdíjas éves területi jegy birtokosa egy darab, három – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség (Ez lehet úszós, fenekező, pergető horgászkészség), valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.
 6. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy – legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
 7. A fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya az országos horgászrenddel megegyezik. Ez alól kivételt képez a ponty és az amur, melyre fajlagos tilalmi időszak nincs, viszont a kifogható/elvihető ponty méretét 5 kilogrammban, az amur méretét 10 kilogrammban határozza meg az egyesület. Az ennél nagyobb súllyal fogott pontyot és amurt elvinni TILOS, fényképezés után azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A 15 kg-nál nagyobb ponty vagy amur fogását haladéktalanul be kell jelenteni a halászati őröknél! Kivételt képez továbbá a harcsa, amely tilalmi idejében mérettől függetlenül védettséget élvez! Compót, fekete sügeret, domolykót, balint, koi pontyot megtartani tilos!
 8. Az egyesület felhívja a horgászok figyelmét a halalakkal történő kíméletes bánásmódra. Minden horgász számára kötelező a sűrű szövésű merítő háló (lukméret max. 3 cm), és a pontymatrac, valamint javasolt a sebfertőtlenítő használatát.
 9. A kifogott busát, ezüstkárászt, naphalat, törpeharcsát visszaengedni tilos, annak eltávolításáról a horgász köteles gondoskodni.
 10. Szaporodó (szaporodásra készülő, ívó, ivadékgondozó, fészekőrző) halak és környezetük zavarása tilos.
 11. Ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 2 darabot, összesen legfeljebb 3 darabot foghat ki (pl.: 2 ponty, 1 harcsa), a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki. Amurból napi 1 darabot foghat ki.
 12. Gyermek horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 3 kg-ot foghat ki. Amurból napi 1 darabot foghat ki.
 13. Éves területi jegyekkel az alábbi mennyiségek foghatók a naptári év során (ponty, amur, csuka, süllő/a harcsa nem számít bele/):
 • Felnőtt 2 botos, éves területi jeggyel összesen 15 db nemes hal
 • Nyugdíjas 2 botos, éves területi jeggyel összesen 10 db nemes hal
 • Ifjúsági 2 botos, éves területi jeggyel összesen 5 db nemes hal
 • Gyermek 1 botos, éves területi jeggyel összesen 10 kg

 

 1. A horgászat egész évben 00.00 és 24.00 között engedélyezett. Engedélyezett a szerelék behúzása és csónakból történő horgászat is.
 2. A kezelésben lévő vizeken a csónak használat csak saját felelősség mellet lehetséges, kizárólag elektromos csónakmotor használatával. Robbanó motort csak az arra jogosult személyek használhatnak. Csónakok kötelező felszerelésének megléte szükséges!
 3. Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely és a horgászathoz használt vízi jármű kivilágítása kötelező.
 4. A végszerelék bejuttatása bedobással történhet, csónakos behúzással és etetőhajóval is engedélyezett.
 5. A bóják elhelyezésénél figyelembe kell venni a szomszédos és a szemben lévő parton elhelyezkedő horgászállásokat. Tehát a bójákat csak a szomszédos és a szemben lévő horgászhely képzeletbeli felező vonaláig lehet elhelyezni. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha azokban a horgászállásokban nem folytatnak horgászatot. A bóják közül csak a H bója és a csőbója engedélyezett, amiket maximum 150 gr súllyal lehet rögzíteni. A bóját a horgászat megkezdésekor lehet behelyezni és a horgászat végén ki kell venni a vízből.
 6. A horgásznak mindig a kapás észlelését lehetővé tevő látó- és hallótávolságom belül kell tartózkodnia. A horgász a horgászkészségét nem hagyhatja őrizetlenül.
 7. A horgászat idejére sátor, lakókocsi felállítása engedélyezett. A horgászat végeztével a sátrat, lakókocsit el kell távolítani a vízpartról.
 8. A szabad horgászállások elfoglalása érkezési sorrendben történhet, előre foglalás nem lehetséges.
 9. A horgászat során mindenki köteles a környezetét tisztán tartani. Horgászhelyre érkezéskor szemetes horgászhelyet észlelve kötelező a halászati őrök azonnali értesítése! Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, a szemetet a horgászat megkezdése előtt össze kell gyűjteni! Távozáskor a horgászhelyet tisztán kell elhagyni, a keletkezett szemetet mindenki köteles magával vinni!
 10. Tilos a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, kiirtása.
 11. November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. (Bójázás idejére megengedett).
 12. TILOS célzottan olyan halra horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) vagy amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjában érvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.
 13. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS! A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max 20 L-es térfogatú edényben élve is szállítható.
 14. A kifogott és szákba, pányvára, bilincsre helyezett halat kicserélni TILOS! A visszaengedni kívánt halat a fogást követően a legrövidebb időn belül el kell engedni.
 15. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS! A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva tárolhatja, továbbá a horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
 16. Több napig tartó horgászat esetén a horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által 2 naptári nap alatt megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pl.: maximum 4 db ponty) a horgászhelyen vagy a horgászathoz használt vízi járműben, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek betartásával fogta és könyvelte el a fogási naplójában.
 17. A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási napló éves naptárában az adott napot! A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és fél kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően, a készség visszadobása előtt, a fogási napló vezetésére vonatkozó szabályok szerint, azonnal, be kell írni!
 18. A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező személy szállítja el a vízpartról. Annál a személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket.
 19. A Gyékényesi nagy tó teljes partszakaszán nagyméretű élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! (Kivételt képez az egyesület által szervezett haltelepítés.)
 20. A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzem területére belépni, valamint a bójákkal és táblákkal kijelölt vízterületen csónakkal vagy más vízi járművel tartózkodni szigorúan tilos! Üzemi területen, lezárt területen, horgászatra nem kijelölt területen TILOS a horgászat! (Kivételt képez a halászati őrök általi süllőfészek telepítés, gondozás és a ragadozóhalak állományfelmérő horgászata.) A kotró gép 50 m-es körzetében tartózkodni TILOS!
 21. A horgászat és a horgászhely elfoglalása, elhagyása során történő bármilyen balesetért, keletkezett anyagi kárért a területi engedély kibocsátója felelősséget nem vállal!
 22. Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, horgászhoz méltóan viselkedni azt másoktól is megkövetelni!
 23. Az ellenőrző személy kérésére a horgász köteles bemutatni az okmányait, felszerelését, a gépjármű átvizsgálását biztosítani!
 24. A halgazdálkodásra jogosult a fegyelmi vétséget elkövetőtől vagy a rendbontótól, kártérítés nélkül bevonhatja a területi engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja, adott esetben jogi lépéseket tehet

 

 1. Jegyárak.
  • Felnőtt 2 botos, éves területi jegy ára: 80 000,-
  • A nyugdíjas (70 év felett) 2 botos, éves területi jegy ára: 60 000,-
  • Ifjúsági 2 botos, éves területi jegy ára: 45 000,-
  • Gyermek éves területi jegy ára: 24 000,-
  • Felnőtt heti (7 napos) jegy ára: 46 000,-
  • Felnőtt 3 napos (a kiállítástól számított 72 órás) jegy ára: 21 000,-
  • Felnőtt napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 8000,-
  • Ifjúsági 2 botos, napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 4000,-
  • Gyermek napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 2000,-
  • Turista (1 botos) napi jegy ára: 10 000,-
  • Turista (1 botos) 3 napos jegy ára: 20 000,-
  • Turista (1 botos) heti jegy ára: 30 000,-

Horgászjegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

 1. A kifogott méretkorlátos halakat fényképezés céljára betárolni szigorúan tilos. A méretkorlátos halakról a kifogásukat, letisztításukat követő legrövidebb időn belül lehet fényképet készíteni a szabályozásnak megfelelően és ezután haladéktalanul visszaengedni a vízbe, a természetes élőközegébe.

 

 1. A halőrzés és a tó valamint környezetének védelme történhet közútról, a partról, a víz felületén hajóval és a levegőből drónnal, a vonatkozó törvények szerint. Az ellenőrzésről kép- és hangfelvétel készíthető.

 

A kirívó szabályszegések büntetését a következő oldalon lévő táblázat tartalmazza!

Kirívó szabályszegések büntetése

Cselekmény Területi jegy váltástól való eltiltás
Bűncselekmény (nagy értékű lopás,

orvhalászat, állatkínzás)

 

5 év

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata Az eltiltás idejének duplája, de legalább 2 év
Élő hal szállítása vagy annak kísérlete 5 év
Tilalmi idővel védett hal megtartása 2 év
Darabszám-korlátozás megsértése 2 év
Alsó méretkorlátozás megsértése 2 év
Felső méretkorlátozás megsértése 5 év
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, egy vagy több hal beírásának

elmulasztása)

 

 

1-3 év

3 vagy több készség használata 1-3 év
Üzemi , lezárt, vagy horgászatra nem kijelölt területen való horgászat  

2 év

Szemetelésre vonatkozó szabályok megsértése  

5 év

Horgászhoz nem méltó viselkedés 1 év
Szaporodó halak és környezetük zavarása 1-3 év
Tiltott eszköz vagy módszer használata 5 év
Érvényes engedély nélküli horgászat 5 év
Sátor vagy lakókocsi eltávolításának elmulasztása  

2 év

Több kirívó szabályszegés esetén a kiszabható eltiltás időtartama összeadódhat!
 

 

 

 

Ismétlődés:

Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül

 egyszeri elkövetése és büntetése után újra

elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat.

 

Kelt: 2022. május 30.

Kóródi Zsolt elnök

 

Országos horgászrend